Bediüzzaman Said Nursi, Rus esaretinden firar edip geldiği zaman, Sofya Ateşeliği’nden verilen pasaport.