▄stad BediŘzzaman Said Nursi Hazretleriĺnin Barlaĺya geldikleri zaman šekilmi■ resmi.