Çam dağlarında sabah namazından sonra dua ve evradını üzerinde okuduğu katran ağacı.