▄stad BediŘzzaman Said Nursi Hazretleri Afyon mahkemesinin bir celsesine talebeleri ile birlikte giderken.